top of page
metmarten_logo-theoloog_ext2.png

Drs. Marten Knevel is theoloog. Religie wijst een weg naar menswaardig samenleven.

 

Het doel van Marten: theologie bedrijven die mensen met verschillende levensbeschouwingen in een vruchtbare dialoog brengt over menswaardig samenleven.

Mensen met verschillende levensbeschouwingen  worden uitgedaagd  samen vorm te geven aan menswaardig samenleven.

––

Samen geloven.

 

Iedere levensbeschouwelijke stroming, religieus of niet, is uitdrukking van het verlangen naar menswaardig samenleven. Als aanhangers van verschillende stromingen leven wij samen en worden wij uitgedaagd om samen vorm te geven aan menswaardig samenleven. Tegelijk ontstaat er vaak spraakverwarring tussen de verschillende geloofstalen die op verschillende wijze aan ditzelfde verlangen uitdrukking geven. Onbegrip hindert ons en dat leidt tot spanningen. Christelijke theologie zal er daarom op gericht moeten zijn het gesprek en de onderlinge verstaanbaarheid te bevorderen. Marten wil dat gesprek actief aangaan. Hij wil met anderen theologisch reflecteren op thema’s die het menswaardig samenleven raken. Hij wil zo verbinding mogelijk maken tussen mensen met verschillende geloofstalen en het menswaardig samenleven daardoor bevorderen.

In Marten vindt u een geïnteresseerde gesprekspartner over samen geloven met het oog op menswaardig samenleven.

 

––

Marten Knevel.

 

De theologische vorming van Marten begint aan tafel thuis, met de kinderbijbel van Anne de Vries en op de Christelijke Gereformeerde zondagschool. Verhuizingen brengen hem in contact met geseculariseerde en Rooms Katholieke streken. Bij Youth for Christ leert hij samen geloven met mensen uit verschillende christelijke tradities. Marokkaanse en Turkse buren brengen hem in contact met de Islam en leren hem bepaalde Islamitische gebruiken te waarderen. Tijdens zijn studie aan de HTS ervaart hij in de technisch industriële wereld een gemis aan reflectie op de consequenties van techniek en industrie op menswaardig samenleven. Hier ontdekt hij zijn passie om zich daarvoor juist in te zetten. Hij raakt onder de indruk van de betekenis van de christelijke traditie voor heilzaam samenleven.

Reflectie op geloven begint voor Marten in gesprekken thuis op catechisatie en in christelijke jongerengroepen. Er volgen theologische studies in Zeist en aan de Universiteit Utrecht met accenten op Bijbelwetenschap en moderne kerkgeschiedenis. Na zijn bevestiging als predikant blijft Marten reflecteren in studiegroepen en in nascholingstrajecten.  Zijn belangstelling spitst zich toe op de impact van geloven op de samenleving. De theologische reflectie heeft hij vooral vertaald naar preken, cursussen en een enkel artikel, maar ook naar actieve betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties vanuit zijn rol als predikant. In Marten vindt u een geïnteresseerde gesprekspartner over samen geloven met het oog op menswaardig samenleven.

 

 

––

Marten inhuren.

 

Marten ontwikkelt als theoloog zelf activiteiten via verschillende media, maar je kunt Marten ook inhuren als:

  • Spreker (in company, out of town, kerkdiensten, seminars, thema-series)

  • Schrijver (artikelen, interviews)

  • Gesprekspartner (twee-gespreken, forumgesprekken)

  • Docent (cursussen, seminars)

Voor een theologisch perspectief op relevante thema’s voor jou, je kerk of je organisatie.

 

Meer informatie over het inhuren van Marten

––

Ervaring.

De kinderbijbel als fundament

De verhalen uit de kinderbijbel leggen het theologisch fundament voor Marten

Kerk: Licht van boven

In de kerk was hoofdzakelijk aandacht voor het licht van boven, niet uit de wereld

Reformatorische verdieping

Marten verdiept zich uitgebreid in zijn reformatorische wortels

Bijbelwetenschap en Kerkgeschiedenis

Marten specialiseert zich als theoloog in de Bijbelwetenschappen en kerkgeschiedenis

Ontwikkeld in spraakvaardigheid

Als predikant leert Marten de christelijke bronnen te vertalen naar het moderne samenleven

Reflectie op religieuze conflicten

toenemende religieus gemotiveerde conflicten roepen vragen op naar de relatie tussen religie en gewelddadige conflicten

Oecumenisch kerk zijn

Als predikant zocht Marten contacten met zo veel mogelijk geloofsgemeenschappen

Gesprek met anderdenkenden

Marten gaat graag het gesprek aan met andersdenkenden

in gesprek met jongeren

Contacten met jongeren houden Marten bewust van een veranderende wereld

internationale uitwisseling

Contacten met theologen in andere context houden Marten bewust van contextuele invloeden op de theologie

––

Contact.

Het Wold 7
1349 LC Almere

T. 0641860630

info@metmarten.nl

PRIVACY POLICY

Bedankt voor uw bericht

bottom of page