top of page
metmarten_logo-consultant_ext.png

Drs. Ing. Marten Knevel is consultant religie en samenleving. Religieuze gemeenschappen kunnen elkaar en de samenleving verrijken.

 

Het doel van Marten: religieuze en maatschappelijke organisaties helpen vruchtbaar met elkaar samen te werken aan een menswaardige samenleving.

Marten wil maatschappelijke organisaties helpen de inbreng vanuit verschillende religies en culturen vruchtbaar te maken voor de opbouw van een menswaardige samenleving.

––

Menswaardig samenleven.

 

De universele verklaring van de rechten van de mens geldt als een soort grondwet voor de moderne samenleving. Wij hechten aan deze verklaring omdat wij een samenleving willen waarin recht gedaan wordt aan mensen. Religies zijn mede voortgekomen uit een vergelijkbaar verlangen. Vaak in interactie met situaties die als onrecht ervaren werden. Zij zijn gekleurd door de tijd en de context waarin zij ontstonden en hebben zich meer of minder aangepast aan nieuwe tijden en andere omgevingen. Allen bieden zij universele wijsheden naast tijdgebonden en achterhaalde inzichten. Zij verschillen in taal en rituelen. Wij, mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden, staan voor de uitdaging samen een menswaardige samenleving op te bouwen. Dat kost moeite, door spraakverwarring, onbegrip en moeite om kritisch met de eigen traditie om te gaan. Marten wil de overheid en maatschappelijke organisaties helpen de spraakverwarring te overwinnen, de belangrijke waarden te onderkennen en de inbreng vanuit verschillende religies en culturen vruchtbaar te maken voor de opbouw van een menswaardige samenleving.

In Marten Knevel vindt u een deskundig reli-consultant, die u helpt om de waardevolle inzichten en gebruiken uit verschillende religies vruchtbaar te maken voor menswaardig samenleven.

 

––

Marten Knevel.

 

Marten groeit op in een christelijk nest. Maar de veranderingen van een snel seculariserende samenleving gaan niet aan hem voorbij. Bij die veranderingen hoort een nieuwe openheid voor andere religieuze tradities. Door verhuizingen en demografische veranderingen in de samenleving maakt hij kennis met aanhangers van andere christelijke stromingen en met moslims. Door studie en reizen maakt hij kennis met grote wereldreligies en met Afrikaans religieus gedachtegoed. Door ontmoetingen en gesprekken met vluchtelingen van verschillende afkomst ontwikkelt hij oog voor de effecten van culturele verschillen op onderling begrip en onbegrip. Hij ontdekt hoe menswaardig samenleven niet een vorm kent, maar ook hoe iedere religie of cultuur tekortschiet om menswaardig samenleven mogelijk te maken. In Marten Knevel vindt u een deskundig reli-consultant, die u helpt om de waardevolle inzichten en gebruiken uit verschillende religies vruchtbaar te maken voor menswaardig samenleven.

––

Marten inhuren.

 

Je kunt Marten inhuren voor

  • Beleidsadvies – Beleidsondersteuning voor het

> Omgaan met religieus/culturele spanningen in samenleving of organisatie

> Bevorderen van religieus-culturele participatie 

> Beleid ontwikkelen voor de bestemming van religieuze gebouwen

> Bevordering van religieus-culturele ontmoetingen

> Bevorderen van maatschappelijke interreligieuze dialoog over kernwaarden van menswaardig samenleven

  • Organisatie van:

> Interreligieuze ontmoetingen
> Interreligieuze dialogen over kernwaarden van menswaardig samenleven
> Interreligieuze vieringen/herdenkingen

 

Meer informatie over het inhuren van Marten

––

Ervaring.

interkerkelijke jongeren ontmoetinge

In interkerkelijke jongerengroepen leert Marten de verscheidenheid te kennen en waarderen

Theologie en religiewetenschappen

Aan de universiteit ontdekt Marten hoezeer religies in context ontstaan en ontwikkeld zijn

9-11 Verband Religie en Conflict?

Terroristische aanslagen wekken de interesse van Marten voor de relatie tussen religie en geweld

Dorpskerk: Heilig Huis voor het dorp

Als predikant van een dorpskerk ontdekt Marten de waarde van de kerk als heilig huis voor heel het dorp

Oecumenische viering en ontmoeting

Marten heeft altijd zo breed mogelijk oecumenische contacten gezocht

Interreligieuze ontmoeting

Marten zocht ook waar mogelijk contacten met andere religieuze gemeenschapen.

De waarde van verschillende religies

contacten met aanhangers van andere religies maakten Marten respectvol voor de waarde van die tradities

Ontmoeting overwint spanningen

Na de aanslagen heeft Marten telkens de ontmoeting en het gesprek gezocht met anders gelovigen

Relatie van religie en geweld?

Samen herdenken en delen van pijn en verdriet is belangrijk om verschillen te overwinnen en vertrouwen op te bouwen

Christelijke en nationale identiteit

Contacten met theologen uit andere tradities en culturen openen Marten de ogen voor onze eigen vooringenomenheid

 

––

Contact.

Het Wold 7
1349 LC Almere

T. 0641860630

info@metmarten.nl

PRIVACY POLICY

Bedankt voor uw bericht

bottom of page