top of page
marten-4.png
marten-2.png
marten-5.png
marten-1.png

––

metMarten.

 

interim bestuurder - interim predikant - consultant religie en samenleving - theoloog 

“In Marten Knevel vindt u een deskundige en betrouwbare ‘reisgenoot’, die vòòr alles met aandacht en respect naar u luistert en met u meedenkt”

Marten is beschikbaar voor lezingen, seminars, kerkdiensten, onderzoeken, advies, interim begeleiding binnen de kerk en andere organisaties die menswaardig samenleven voor ogen staan.

Wat is er mogelijk

 

Kerkdiensten
Je wilt eens extra aandacht besteden aan een thema dat te maken heeft met kerk zijn in deze tijd of dat te maken heeft met menswaardig samenleven vanuit christelijk theologisch perspectief.

Marten is in staat een of een serie inspirerende diensten rond zulke thema’s te verzorgen.

Lezingen en workshops

Je start een onderzoek of een project in de kerk, dat te maken heeft met heilzaam kerk zijn en je zoekt een inspirerende lezing of workshop als aftrap voor dit project. Of in je organisatie start je een project met het oog op zinvol samenwerken of menswaardig samenleven waarvoor je een inspirerende keynote of workshop als aftrap zoekt.

Marten biedt inspirerende inzichten die vertrouwen geven om met enthousiasme aan het project te beginnen.

Seminars
Je zoekt iemand die je teams kan bijscholen over thema’s die met heilzaam kerk zijn te maken hebben of met zinvol samenwerken.

Marten combineert deskundigheid gebaseerd op ervaring en nieuwe inzichten.

Onderzoeken
Je wilt onderzoeken hoe je kerk in veranderende omstandigheden toch heilzaam kerk kan zijn. Of je wilt onderzoeken hoe je organisatie in veranderende omstandigheden toch die beoogde bijdrage aan menswaardig samenleven kan blijven leveren. Of je wilt onderzoeken hoe mensen en groepen in de samenleving met verschillende culturele en religieuze achtergronden vanuit hun kracht kunnen bijdragen aan menswaardig samenleven.

Marten beschikt over de vaardigheid om een bij jullie situatie passend onderzoek op poten te zetten en te begeleiden.

Advies
Je wilt advies over een situatie in de kerk die het onmogelijk maakt (dreigt te maken) om nog heilzaam kerk te zijn. Je wilt advies over ontwikkelingen in je organisatie waardoor (het werken voor) de organisatie niet meer als zinvol wordt beleefd. Je wilt advies over een situatie die het menswaardig samenleven van mensen verstoort of dreigt te verstoren.

Marten is in staat om bruikbare adviezen te geven die nieuw perspectief bieden.

Interim diensten
Je hebt te maken met veranderingen in je kerk of organisatie, die de toekomst tot op zekere hoogte onzeker maken. Je zoekt iemand die de kerk of organisatie in deze transitiefase kan leiden of begeleiden.

Marten is een gekwalificeerd interimmer, die in staat is om jullie door deze fase heen te helpen naar een nieuwe situatie met nieuw perspectief.


Zo werkt het

 1. Contact: mail mij via info@metmarten.nl of bel naar 06-41860630.

 2. Kennismaking: Wij bespreken de mogelijkheden.

 3. Contract: Je maakt een keuze en op basis daarvan stellen we een contract op.

 4. Voorgesprek: Wij bespreken nauwkeuriger doelstelling en de kaders van de opdracht .

 5. Outline: Je ontvangt een outline of werkplan voor het project.

 6. Check: Voordat we van start gaan controleren we of alle voorbereidingen getroffen zijn.

 7. Uitvoering: Ik ben op de afgesproken tijden aanwezig en blijft beschikbaar voor vragen.

 8. Follow-up: Na afloop ontvang je een rapportage van het project in de vorm van een handout of eindrapport.


Vaak gestelde vragen

 • Hoe kan ik Marten Knevel inhuren?

Je kunt mij het gemakkelijkste bereiken via telefoon: 06-41860630 of E-mail: info@metmarten.nl.

 • Wat kost het om Marten in te huren?

De tarieven zijn indicatief:

Een thema-kerkdienst: tussen 150 en 300 euro.

Een lezing of workshop: tussen 250 en 500 euro.

Een seminar: tussen 400 en 750 euro per dagdeel.

Onderzoek, advies en interim diensten: tussen 75 en 150 euro per uur.

 • Hoelang van tevoren moeten we contact hebben?

Houd er rekening mee dat de agenda van Marten meestal drie tot zes maanden vooruit gevuld is.

 • Met welk groepen en organisaties heeft Marten ervaring?

Marten heeft meer dan 30 jaar ervaring met het begeleiden van christelijke groepen van allerlei verschillende richtingen en samenstellingen. Daarnaast heeft Marten ervaring opgedaan met andere religieuze en niet-religieuze groepen in onze samenleving.

 • Waar vind ik meer informatie over Marten en zijn ideeën?

Kijk op de website www.metmarten.nl. Daar vind je blogs en gratis downloads die je een goede indruk geven.


 

bottom of page