top of page
metmarten_logo-interim-bestuurder_ext.pn

Drs. Ing. Marten Knevel is interim bestuurder en teamcoach. Teams binnen een organisatie willen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

 

Het doel van Marten: helpen een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen binnen het bestuur of het team.

Marten wil besturen en andere teams helpen weer vruchtbaar samen te werken zodat de organisatie haar bijdrage levert aan menswaardig samenleven.

––

Vruchtbaar samenwerken.

 

Non-profit organisaties streven een doel na. Met dat doel willen zij op hun eigen wijze bijdragen aan  menswaardig samenleven. De organisatie bereikt haar doel door verschillende leidinggevende en uitvoerende teams van medewerkers die met elkaar samenwerken. Gewoonlijk gaat dat goed. Interne of externe veranderingen kunnen ertoe leiden, dat teams hun doelen niet meer realiseren of afwijkende doelen nastreven. Marten wil besturen en andere teams helpen weer vruchtbaar samen te werken zodat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden en de organisatie haar bijdrage levert aan menswaardig samenleven.

In Marten Knevel vindt u een deskundig, ervaren en betrouwbaar bestuurder en teamcoach, met aandacht voor menswaardig samenwerken.

 

––

Marten Knevel.

 

Marten doet voor het eerst ervaring op met bestuur en organisatie in de jeugdorganisatie van de kerk. Daarna heeft hij voortdurend bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in de kerkenraad, in regionale organen van de kerk, en in het landelijke orgaan, de synode. Daarbuiten heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan in bestuursorganen bij de regionale omroep, en filantropische stichtingen en studentenorganisaties. Hij heeft een aantal grote evenementen georganiseerd, waaronder een landelijke leiderschapsconferentie. In zijn opleiding en nascholing heeft hij kennis en deskundigheid verworven aangaande bedrijfsorganisatie, veranderingsmanagement, vrijwilligersorganisatie, teamvorming en teamcoaching. In Marten Knevel vindt u een deskundig ervaren en betrouwbaar bestuurder en teamcoach, met aandacht voor menswaardig samenwerken.

 

––

Marten inhuren.

 

Je kunt Marten inhuren voor

  • Seminars en workshops over menswaardig samenwerken. 

  • Ontwikkelen van menswaardige beleidsprocessen

  • Begeleiden van veranderingsprocessen

  • Begeleiding bij conflicten

  • Interim besturen

Meer informatie over het inhuren van Marten

 

––

Ervaring.

Besturen zit in het bloed

Als kind neemt Marten al graag het roer in handen

Bestuur jeugdwerk

Samen met leeftijdgenoten zet Marten een bloeiende jeugdgroep op in de kerk

Bestuur studentenvereniging

Aan de H.T.S. specialiseert Marten zich in bedrijfskunde en neemt hij deel aan het bestuur van de studentenvereniging

Projectleider jeugdevenementen

Als projectleider geeft Marten leiding aan de organisatie van verschillende jeugdevenementen

bestuur vrijwilligersorganisatie

Als predikant weet Marten wat het is om een vrijwilligersorganisatie te (bege)leiden

De Generale Synode van de PKN

Als lid van landelijke en regionale bestuursorganen leert Marten die ook het politieke spel beheersen

Bestuurlijke ervaring

Marten doet bestuurlijke ervaring op in verschillende maatschappelijke besturen

Collegiale netwerken

Marten was spin in het web van collegiale netwerken

contact gemeentelijke overheid

Marten verdiepte zich in het lokale bestuur van zijn woonplaatsen

Zeilen aan de wind

Als zeiler heeft Marten geleerd de hoek waaruit de wind waait optimaal te benutten

––

Contact.

Het Wold 7
1349 LC Almere

T. 0641860630

info@metmarten.nl

PRIVACY POLICY

Bedankt voor uw bericht

bottom of page