Onze samenleving verandert. Dat leidt tot spanning tussen het moderne leven en traditioneel kerk zijn.

––

Heilzaam kerk zijn.

 

Alle inzet van mensen en groepen in de gemeente van Christus heeft tot doel het welzijn van allen, binnen en buiten de gemeente te dienen. Dienstbaarheid aan de  verzoening tekent hun omgang met elkaar en hun bijdrage aan de samenleving. Zo is de christelijke gemeente een hoopvol teken van Gods goede samenleving. De gemeente gaat met anderen op weg naar die menswaardige samenleving.

 

Onze samenleving verandert. Mensen verhouden zich anders tot kerk, geloof en elkaar. Dat leidt tot spanning tussen het moderne leven en traditioneel kerk zijn. Er ontstaan spanningen in geloofsgemeenschappen, kerken krimpen en raken gemarginaliseerd.  Gelovigen voelen zich machteloos om de oorspronkelijke doelstelling waar te maken. Marten wil kerken helpen herontdekken waar hun mogelijkheden liggen om heilzaam kerk te zijn voor elkaar en voor de samenleving.

In Marten vindt u een ervaren en creatieve interim predikant en gemeentebegeleider, die u helpt met de gaven die God u gegeven heeft heilzaam kerk te zijn in een veranderende tijd.

 

––

Marten Knevel.

 

Als kind van een snel veranderende tijd ervaart Marten de spanning tussen de traditionele kerk en het gewone leven in de kerk waar hij opgroeit. Op zoek naar meer passende vormen van kerk zijn, maakt hij kennis met andere geloofsgemeenschappen. Hij sluit zich aan bij een moderne christelijke jeugdbeweging en gaat op zoek in de Bijbel en de christelijke traditie. Hij raakt onder de indruk van het goede nieuws van Jezus dat Gods Koninkrijk gekomen is. Hij voelt zich geroepen om kerken te helpen dat nieuws geloofwaardig te blijven uitdragen, heilzaam kerk te zijn. Hij bekwaamt zich in de theologie en in de gemeenteopbouw. Hij verdiept zich in succesvolle en experimentele vormen van heilzaam kerk-zijn. Hij volgt de ontwikkelingen in de samenleving op de voet. Als predikant zoekt hij samen met de gemeenten die hij dient telkens weer naar passende vormen om met die gemeente en op die plek heilzaam kerk te zijn. In Marten vindt u een ervaren en creatieve interim predikant en gemeentebegeleider, die u helpt om met de gaven die God u gegeven heeft heilzaam kerk te zijn in een veranderende tijd.

––

Ga metMarten.

 

 • Nieuwe wegen voor kerk zijn vandaag

 • Door een conflict naar heilzaam samen geloven

 • Van verlies naar nieuw begin

 • Op weg naar een nieuwe voorganger ...

 

Marten kan verder van betekenis zijn bij:

 • Voortgangsgesprekken van predikanten en gemeenten

 • Cursussen over kerkelijke en maatschappelijke  thema’s

 • Begeleiding van bezinningsprocessen, verenigingsprocessen, sluitingsprocessen en vernieuwingsprocessen

 • Coaching van Predikanten en teams in de kerk

 • Beleidsontwikkeling voor elk onderdeel van kerkelijk werk

 

Hoe je Marten kunt betrekken

 

 

––

Ervaring.

© 2019 MetMarten -  Design: DTProost communicatie op maat

 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • Facebook - White Circle

Interim Bestuurder n.p.

Reli-Consultant

Interim Predikant

Theoloog

Marten