top of page
metmarten_logo-interIm_ext.png

Drs. Ing. Marten Knevel is interim predikant, gemeentebegeleider en teamcoach.

 

Kerken willen  heilzame invloed uitoefenen op de samenleving. Het doel van Marten: Kerken helpen hun eigen bijdrage te leveren aan menswaardig samenleven.

Onze samenleving verandert. Dat leidt tot spanning tussen het moderne leven en traditioneel kerk zijn.

––

Heilzaam kerk zijn.

 

Alle inzet van mensen en groepen in de gemeente van Christus heeft tot doel het welzijn van allen, binnen en buiten de gemeente te dienen. Dienstbaarheid aan de  verzoening tekent hun omgang met elkaar en hun bijdrage aan de samenleving. Zo is de christelijke gemeente een hoopvol teken van Gods goede samenleving. De gemeente gaat met anderen op weg naar die menswaardige samenleving.

 

Onze samenleving verandert. Mensen verhouden zich anders tot kerk, geloof en elkaar. Dat leidt tot spanning tussen het moderne leven en traditioneel kerk zijn. Er ontstaan spanningen in geloofsgemeenschappen, kerken krimpen en raken gemarginaliseerd.  Gelovigen voelen zich machteloos om de oorspronkelijke doelstelling waar te maken. Marten wil kerken helpen herontdekken waar hun mogelijkheden liggen om heilzaam kerk te zijn voor elkaar en voor de samenleving.

"Marten communiceert goed. Hij is goed benaderbaar.

Hij heeft de probleemsituatie vrij snel door. Als voorganger in erediensten heeft hij bijgedragen aan verzoening en aan het vertrouwen om met elkaar weer gemeente te zijn."

 

––

Marten Knevel.

 

Als kind van een snel veranderende tijd ervaart Marten de spanning tussen de traditionele kerk en het gewone leven in de kerk waar hij opgroeit. Op zoek naar meer passende vormen van kerk zijn, maakt hij kennis met andere geloofsgemeenschappen. Hij sluit zich aan bij een moderne christelijke jeugdbeweging en gaat op zoek in de Bijbel en de christelijke traditie. Hij raakt onder de indruk van het goede nieuws van Jezus dat Gods Koninkrijk gekomen is. Hij voelt zich geroepen om kerken te helpen dat nieuws geloofwaardig te blijven uitdragen, heilzaam kerk te zijn. Hij bekwaamt zich in de theologie en in de gemeenteopbouw. Hij verdiept zich in succesvolle en experimentele vormen van heilzaam kerk-zijn. Hij volgt de ontwikkelingen in de samenleving op de voet. Als predikant zoekt hij samen met de gemeenten die hij dient telkens weer naar passende vormen om met die gemeente en op die plek heilzaam kerk te zijn. In Marten vindt u een ervaren en creatieve interim predikant en gemeentebegeleider, die u helpt om met de gaven die God u gegeven heeft heilzaam kerk te zijn in een veranderende tijd.

"Marten stelt scherpe vragen, gaat de confrontatie niet uit de weg en durft vernieuwende werkvormen in te zetten. Hij verliest bij al het zakelijke de boodschap van het evangelie niet uit het oog en heeft hart voor de gemeente."

––

Ga metMarten.

 

  • Nieuwe wegen voor kerk zijn vandaag

  • Door een conflict naar heilzaam samen geloven

  • Van verlies naar nieuw begin

  • Op weg naar een nieuwe voorganger ...

 

Marten kan verder van betekenis zijn bij:

  • Voortgangsgesprekken van predikanten en gemeenten

  • Cursussen over kerkelijke en maatschappelijke  thema’s

  • Begeleiding van bezinningsprocessen, verenigingsprocessen, sluitingsprocessen en vernieuwingsprocessen

  • Coaching van Predikanten en teams in de kerk

  • Beleidsontwikkeling voor elk onderdeel van kerkelijk werk

 

Hoe je Marten kunt betrekken

––

Ervaring.

Exprimenteren met nieuwe vormen

Als projectleider experimenteert Marten met leeftijdgenoten met nieuwe vormen van geloofsgemeenschap

Trainingen in gemeenteopbouw

Wereldwijd steekt Marten zijn licht op bij kerken die voorop lopen in nieuwe vormen van kerk zijn

Goede communicatie is noodzakelijk

Marten heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende communicator, onmisbaar in de gemeenteopbouw

Studieverlof in de V.S.

Vernieuwing van de kerk kan gemakkelijk ongelukken veroorzaken. Marten heeft zich daarop voorbereid

Begeleiding in transitie

Marten heeft in de loop van de jaren vele, soms ingrijpende veranderingsprocessen begeleid

geen onbezonnen verandering

Het is belangrijk om niet zomaar de veranderen, en om je te bezinnen op de vraag waarom is dit belangrijk

Gebruik van verschillende werkvormen

Marten heeft zich een veelheid van werkvormen eigen gemaakt om gemeenten te begeleiden

Consulentschappen

Als consulent heeft Marten verschillen gemeenten begeleid bij het zoeken naar nieuwe predikanten

Nadruk op verlangen en kansen

Marten heeft zich gespecialiseerd in begeleidingsmethoden die uitgaan van de kracht van een gemeenschap

Interim predikant

Als interim predikant heeft Marten gemeenten en predikanten begeleid in hun zoektocht naar nieuwe perspectieven

 

––

Contact.

Het Wold 7
1349 LC Almere

T. 0641860630

info@metmarten.nl

PRIVACY POLICY

Bedankt voor uw bericht

bottom of page