top of page
metmarten_logo-predikant_ext-3.png

Drs. Ing. Marten Knevel is interim bestuurder, consultant religie en samenleving, theoloog en interim predikant.

 

Een non-profit organisatie, religieus of seculier, wil een eigen bijdrage leveren aan menswaardig samenleven. Het doel van Marten: die organisatie helpen vruchtbaar samen te werken.

“Vruchtbaar samenwerken aan menswaardig samenleven begint met menswaardig samenleven binnen je organisatie.”

––

Zinvol Samenwerken.

 

In organisaties werken mensen vaak prima samen. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Door veranderingen binnen en buiten de organisatie kan het zicht op die bijdrage verdwijnen. Dat slaat terug op de beleving binnen de organisatie. 'Wat is de zin van onze activiteiten en van mijn bijdrage?' Met als gevolg dat de bestaansreden en het doel van de organisatie nog meer uit beeld raken. De effectiviteit vermindert. Dan helpt het als een deskundig begeleider van buiten een tijd met je optrekt. Iemand die je helpt als organisatie je motivatie, je kracht en je koers te hervinden. Om vervolgens weer op eigen kracht verder te gaan.

––

Disciplines.

Theoloog

Interim Predikant

Reli-Consultant

Interim Bestuurder n.p.

––

Marten Knevel.

 

Marten Knevel heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een ervaren begeleider van kerken en organisaties in veranderprocessen. Hij combineert ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van kerkelijke gemeenten met bestuurlijke ervaring in verschillende organisaties. Hij heeft zich onder andere bewogen op het terrein van kerkelijke reorganisatie, oecumene, interreligieuze ontmoetingen, vluchtelingenopvang en integratie, pionierbegeleiding, jongerenorganisatie en media. Door voortdurende reflectie op zijn functioneren en scholing op het gebied van theologie, organisatie en verandermanagement heeft hij zich ontwikkeld tot een deskundig theoloog, (beleids)adviseur op het terrein van religie en samenleving, bestuurder en predikant. In Marten Knevel vindt u een deskundige en betrouwbare ‘reisgenoot’, die voor alles met aandacht en respect naar u luistert en met u meedenkt.

Hij is in staat in verschillende situaties de passende rol te kiezen en de daarbij passende vormen van begeleiding te kiezen.

Meer informatie over het inhuren van Marten

In Marten Knevel vindt u een deskundige en betrouwbare ‘reisgenoot’, die voor alles met aandacht en respect naar u luistert en met u meedenkt.

––

Ervaring.

Jong leiderschap

Al heel vroeg laat Marten zich als voortrekker kennen

Projectleider Jeugdbeweging

In jeugdbewegingen binnen en buiten de kerk neemt Marten bestuurs- en projectleidersrollen op zich

Internationaal netwerk

Door zijn contacten met een internationaal leiderschapsnetwerk ontwikkelt Marten zijn inzicht en vaardigheden

Gemeentepredikant

Als predikant doet Marten meer dan 25 jaar ervaring op met het leiden van een vrijwilligersorganisatie

Leiding in transitie

Als predikant begeleidt Marten verschillende ingrijpende transities

Op zoek naar creatieve vormen

Als predikant is Marten altijd op zoek naar creatieve nieuwe vormen voor jong en oud

interreligieuze contacten

In contacten met aanhangers van andere religies verruimt Marten zijn inzichten

Debat over de toekomst

Als lid van regionale en landelijke organen neemt Marten deel aan het debat over de kerk van de toekomst

Landelijk bestuur

In de generale synode participeert Marten aan de besluitvorming binnen de landelijke kerk

Begeleiding gemeenteopbouw processen

Voor de kerk zoekt Marten naar een hoopvolle toekomst voor de kerk

 

––

Contact.

Het Wold 7
1349 LC Almere

T. 0641860630

info@metmarten.nl

PRIVACY POLICY

Bedankt voor uw bericht

bottom of page